Được ghi nhận bởi: City of Chicago

Graffiti Removal Được thừa nhận

3117 W Montrose Ave Chicago, IL 60618, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

3724946

Submitted To:

City of Chicago

Danh mục:

Graffiti Removal Request

Đã xem:

384 lần

Vùng lân cận:

Chicago Ward 33

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

17-06339138

Đã gắn thẻ:

graffiti

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Where is it located?
Đáp. Front
Hỏi. What type of Surface is the graffiti on?
Đáp. Brick - Unpainted
Hỏi. Is the Graffiti located over 6 feet from the ground?
Đáp. No
Hỏi. Hateful, profane, near church/school?
Đáp. No
Hỏi. Input mobile # to opt-in for text updates. If already opted-in, add mobile # to contact info.
Đáp. 210-510-8884

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video