Street Light Out Đã lưu trữ

14 Admiral Ave Worcester, MA 01602, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

3726065

Submitted To:

City of Worcester

Danh mục:

Street Light Out

Đã xem:

2291 lần

Vùng lân cận:

Worcester

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

ok

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the pole wooden or metal?
Đáp. Metal
Hỏi. What is the pole number? (This is about eye-level on the pole.)
Đáp. 3
Hỏi. Is the light completely out or cycling (flickering on and off)?
Đáp. Turns off and on at weird times. Doesn't turn in until like 10:00

2 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.