Missed Trash or Recycling Pickup Đã lưu trữ

223-227 Hesperus Ave Gloucester, MA 01930, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 3505

ID Vấn đề:

3726616

Submitted To:

Gloucester, MA

Category:

Missed Trash or Recycling Pickup

Đã xem:

222 lần

Vùng lân cận:

Gloucester

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

This is the second time in a months time my trash what's not picked up on my scheduled trash pick up

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this a missed trash pickup or missed recycling pickup?
Đáp. Trash
Hỏi. What day of the week is your normal pick-up scheduled?
Đáp. Friday
Hỏi. Was a bulk item not collected?
Đáp. No
Hỏi. Is trash on private property?
Đáp. No

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.