Được ghi nhận bởi: City of Shoreline, WA

Graffiti / Vandalism Được thừa nhận

14900 Whitman Ave N Shoreline, WA 98133, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

3731056

Danh mục:

Graffiti / Vandalism

Đã xem:

616 lần

Vùng lân cận:

Shoreline

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

graffiti

Mô tả

Building back faces Interurban Trail

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the graffiti offensive?
Đáp. No
Hỏi. Is the graffiti on public or private property?
Đáp. Private

  • Được thừa nhận City of Shoreline (Chính thức đã xác nhận)

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video