This is an unaffiliated request

Multiple Potholes Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

3745

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

605 lần

Vùng lân cận:

Waltham

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

A series of potholes. Must go 10 mph or will ruin your car.


2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.