Codes Compliance Đã lưu trữ

3649 12th St. N. Saint Petersburg, Florida Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 0

ID Vấn đề:

3781411

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

Codes Compliance

Đã xem:

445 lần

Được báo cáo thông qua:

http://www.stpete.org

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

tree

Mô tả

Property owner piled up all branches from storm under line of trees instead of placing them by the curb for pick up. Missed pick up Tuesday when all other piles were removed. Please notify landlord to remove pile or schedule pick up.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What are you reporting?
Đáp. Property Maintenance Issues

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.