Tree Debris Đã lưu trữ

1275 W Early Ave CHICAGO, IL 60660 Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

3783882

Submitted To:

City of Chicago

Danh mục:

Tree Debris Clean-Up Request

Đã xem:

73 lần

Vùng lân cận:

Andersonville

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

17-06929180

Đã gắn thẻ:

tree, trash

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Where is the debris located?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Input mobile # to opt-in for text updates. If already opted-in, add mobile # to contact info.
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.