Alley Cleaning Đã lưu trữ

1826 Park Rd Nw Washington, DC 20010, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

3798101

Submitted To:

DC 311

Danh mục:

Alley Cleaning

Đã xem:

110 lần

Vùng lân cận:

Mount Pleasant

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

17-00591835

Mô tả

This is a recurring problem. Recycling truck either needs to slow down or maybe it is overflowing


2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.