Street Light 1 / Out Đã lưu trữ

1536 E 76th Pl CHICAGO, IL 60619 Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

3816526

Submitted To:

City of Chicago

Danh mục:

Street Light Out Complaint

Đã xem:

26 lần

Vùng lân cận:

South Shore

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

17-07169063

Đã gắn thẻ:

street light

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the light completely out or does it go on and off?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Input mobile # to opt-in for text updates. If already opted-in, add mobile # to contact info.
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.