Traffic Signals Đã lưu trữ

Pressler St Houston, TX 77030, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 0

ID Vấn đề:

3831753

Submitted To:

City of Houston

Category:

Traffic Signals

Đã xem:

1035 lần

Vùng lân cận:

Rice

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

239951

Đã gắn thẻ:

signs, traffic, street signal

Mô tả

Stop light is when you are turning left on to Holcomb from Pressler.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is your area of concern?
Đáp. Left Turn - Traffic Signals.
Hỏi. Why is this a concern?
Đáp. It is not working. Always stays red
Hỏi. Problem occurs at what time of day?
Đáp. 9am-4pm
Hỏi. What direction were you traveling?
Đáp. West

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.