This is an unaffiliated request

No Sidewalk!? Mở

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

3842

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

1387 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

sidewalk

Mô tả

For some reason there isn't a sidewalk on the west side of SE 2nd Street - from Las Olas Blvd south to the Las Olas River House building...


Bình luận mới

Tôi muốn...

Đính kèm: Ảnh Video