Rodent Baiting / Rat Complaint Đã lưu trữ

1525 W Belmont Ave Chicago, IL 60657, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

3848325

Submitted To:

City of Chicago

Danh mục:

Rodent Baiting/Rat Complaint

Đã xem:

55 lần

Vùng lân cận:

Lake View

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

17-07434619

Đã gắn thẻ:

rodents

Mô tả

Behind this building on the Greenview side is a large concrete pad. Rats are living underneath it. I was parked here waiting to go into my building and saw three rats run out within a few minutes. You can clearly see where they enter the burrows.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Do you want your backyard baited?
Đáp. No
Hỏi. Input mobile # to opt-in for text updates. If already opted-in, add mobile # to contact info.
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.