Cleaning Đã lưu trữ

1 3rd Street San Francisco, California Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

3869855

Danh mục:

Cleaning

Đã xem:

712 lần

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Report of an overflowing trashcan in front of starbucks, repeatedly try to reach clean team, no response

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is the issue (please choose one from the options below)?
Đáp. Garbage/Recycling Overflowing
Hỏi. Which of the following structures is the issue located on/near (please choose one from the options below)?
Đáp. Building

3 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.