Stormdrain Issues Đã lưu trữ

1125 2nd Avenue South Tierra Verde, Florida Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

3909348

Submitted To:

Pinellas County

Danh mục:

Stormdrain Issues

Đã xem:

65 lần

Vùng lân cận:

Tierra Verde

Được báo cáo thông qua:

http://www.pinellascounty.org

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

signs, drain problem

Bản sao của:

3852652

Mô tả

There is a significantly compromised seawall at the location of a storm drain that drains water from the street through the seawall. It is beginning to collapse. It is located at 1125 2nd avenue south on Tierra Verde


Vấn đề Lân cận

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.