Please shovel my car Đã lưu trữ

14 John A. Andrew Street Jamaica Plain, MA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 14735

ID Vấn đề:

391410

Category:

Ask Neighbors for Shovelling Help

Đã xem:

683 lần

Vùng lân cận:

Jamaica Plain

Được báo cáo thông qua:

http://neighborsforneighbors.org

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

sidewalk, snow

Mô tả

I have used your invaluable service in the past. I am a retired widow and I cannot shovel my car out myself. I have a 2011 Navy Blue Subaru Sedan, plate 625JS6 and it is parked in front of my apartment at 14 John A. Andrew Street in Jamaica Plain. Please make sure that I am on the list of people in need of shoveling out their cars and their sidewalks after a snowstorm. Many, many thanks!


Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.