Stormwater Issue/Flooding Đã lưu trữ

630 10th Avenue South Saint Petersburg, FL Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 1380610

ID Vấn đề:

3926813

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

Stormwater Issue

Đã xem:

255 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

flood, drain problem

Được sao lại bởi:

4017110, 4399952, 3933877

Mô tả

complaint from citizen that catch basins at corner and in front of 630 10th Ave S are blocked up and catch basin lid is not seated properly.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What are you reporting?
Đáp. Clogged storm drain/catch basin
Hỏi. Location of problem?
Đáp. 630 10th ave S
Hỏi. Does the issue involve a sewer (wastewater) line?
Đáp. No

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.