Parks and Playgrounds Đã lưu trữ

90-100 Palisade Ave Jersey City, New Jersey Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 4890

ID Vấn đề:

3952605

Submitted To:

City of Jersey City

Category:

Parks, Playgrounds and Dog Runs

Đã xem:

293 lần

Vùng lân cận:

The Heights

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Someone is living in a make shift shelter on the slope behind the basketball court.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Please select an issue below:
Đáp. Other
Hỏi. Name of Park
Đáp. Sgt. Anthony Park
Hỏi. Please provide a description of the help you need:
Đáp. Someone is camping (or living) in a make shift shelter on the cliff behind the basketball court.

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.