Code Enforcement Đã lưu trữ

1796 Taylor Lake Pl Seminole, Florida Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

3969680

Submitted To:

Pinellas County

Danh mục:

Unpermitted signs on roadway/phone pole

Đã xem:

304 lần

Vùng lân cận:

Ridgecrest

Được báo cáo thông qua:

http://www.pinellascounty.org

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

Trash all over

cũng đã hỏi...
Hỏi. Type of code violation
Đáp. Trash on Private Property

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.