Pothole Đã lưu trữ

Lincoln Highway Salt Lake City, Utah Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 0

ID Vấn đề:

3979480

Submitted To:

Utah DOT

Category:

Pothole

Đã xem:

451 lần

Vùng lân cận:

Poplar Grove

Được báo cáo thông qua:

http://www.udot.utah.gov

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Được sao lại bởi:

3983675, 3988029, 3983674, 3983673

Mô tả

potholes in middle and merging lanes off I-215 to I-80 wb

cũng đã hỏi...
Hỏi. What direction were you traveling when you noticed the pothole?
Đáp. Westbound
Hỏi. What lane is the pothole in?
Đáp. Other

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.