This is an unaffiliated request

Signal Timing Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

3982

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

936 lần

Vùng lân cận:

Downtown

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

signs, pedestrian light

Mô tả

Signal timing is extremely poor for pedestrians. There are large intervals where cars cannot go but pedestrians do not get the walk signal. Pedestrians fling themselves into the intersection.


1 Bình luận

  • Đã đóng City of Boston (Người dùng đã đăng ký)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.