Được ghi nhận bởi: City of Oakland Call Center

Illegal Dumping - debris, appliances, etc. Được thừa nhận

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 22360125

ID Vấn đề:

3988894

Submitted To:

City of Oakland

Category:

Illegal Dumping - debris, appliances, etc.

Đã xem:

104 lần

Vùng lân cận:

Fairview Park

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

783315

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

This issue was reported to the City of Oakland Call Center via phone (510-615-5566), email (callcenter@oaklandnet.com), or web (www.oaklandpw.com).

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this illegal dumping related to a homeless encampment?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Are there mattresses?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Are there appliances?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Are there tires?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Are there additional materials?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Are the dumped materials in the middle of the roadway BLOCKING through traffic in a traffic lane?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Are the dumped materials located on public or private property?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

1 Bình luận

  • Được thừa nhận City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)

Bình luận mới

Public status changes are not available for this issue.

Đính kèm: Ảnh Video