Yard parking Đã lưu trữ

846 35th Avenue North Saint Petersburg, Florida Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 0

ID Vấn đề:

4010145

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

Codes Compliance

Đã xem:

279 lần

Đã báo cáo:

vào

Được sao lại bởi:

4910105

Mô tả

Covered truck parked on grass. Garage and driveway available

cũng đã hỏi...
Hỏi. What are you reporting?
Đáp. Yard Parking

  • Được thừa nhận Mayor's Action Center 5 (Chính thức đã xác nhận)

  • Codes Compliance -6 (Chính thức đã xác nhận)

  • Codes Compliance -6 (Chính thức đã xác nhận)

  • Lisa Johni (Người dùng đã đăng ký)

  • Codes Compliance Analyst (Chính thức đã xác nhận)

  • Lisa Johni (Người dùng đã đăng ký)

  • Lisa Johni (Người dùng đã đăng ký)

  • Mayor's Action Center 4 (Chính thức đã xác nhận)

  • Đã đóng Mayor's Action Center 4 (Chính thức đã xác nhận)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.