Illegal Dumping - debris, appliances, etc. Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 25284975

ID Vấn đề:

4018532

Submitted To:

City of Oakland

Category:

Illegal Dumping - debris, appliances, etc.

Đã xem:

56 lần

Vùng lân cận:

Hoover-Foster

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

785963

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

This issue was reported to the City of Oakland Call Center via phone (510-615-5566), email (callcenter@oaklandnet.com), or web (www.oaklandpw.com).

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this illegal dumping related to a homeless encampment?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Are there mattresses?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Are there appliances?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Are there tires?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Are there additional materials?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Are the dumped materials in the middle of the roadway BLOCKING through traffic in a traffic lane?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Are the dumped materials located on public or private property?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.