Được ghi nhận bởi: Worcester, MA

Trash Bag Not Collected Được thừa nhận

150 Pleasant St Worcester, MA 01609, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

4021889

Submitted To:

City of Worcester

Danh mục:

Trash Bag Not Collected

Đã xem:

1490 lần

Vùng lân cận:

Worcester

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

ok

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is there a green sticker on the bag as to why it wasn't collected?
Đáp. no
Hỏi. Please verify this is a yellow City trash bag. Enter "Yes" if it is.
Đáp. yes
Hỏi. What time was the bag placed out for collection?
Đáp. Monday night
Hỏi. Is your address the only location that was missed?
Đáp. yes afaik
Hỏi. What is your normal day of collection?
Đáp. Tuesday

Public commenting and status changes are not available for this issue.