Traffic or Street Sign Issue Đã lưu trữ

Bonito Street Freeport, Freeport Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 13910

ID Vấn đề:

4032066

Category:

Traffic Sign Issue

Đã xem:

117 lần

Vùng lân cận:

Freeport

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

signs, traffic

Mô tả

Sign

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is the issue?
Đáp. Stop Sign on the ground
Hỏi. Type of sign?
Đáp. Stop Sign

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.