Trailer and drive on mower parked on Residential lawn Đã lưu trữ

1770 12th Avenue S St. Petersburg, FL Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

4048452

Submitted To:

City of St. Petersburg

Danh mục:

Codes Compliance

Đã xem:

372 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

blocked

Được sao lại bởi:

4102515, 4047969

Mô tả

Residential property with pickup truck and attached large tow trailer in grass for weeks!

cũng đã hỏi...
Hỏi. What are you reporting?
Đáp. Boat/RV/trailer/commercial vehicle issue

7 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.