Tree Pruning Request Đã lưu trữ

5 Westley Avenue Cambridge, MA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 935345

ID Vấn đề:

4061167

Submitted To:

Cambridge, MA

Category:

Tree Pruning Request

Đã xem:

99 lần

Vùng lân cận:

North Cambridge

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

886

Đã gắn thẻ:

tree, snow

Mô tả

Tree Pruning Request-A tree branch came down during the Christmas snow storm and ended up resting on the wires above. A company came by (assuming the Electric company) and took the branch from the wires above. The company then chopped up the branch and left a mound of wood at the above address.


Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.