Water Leak Đã lưu trữ

103 Shelburne Street Burlington, VT Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

4078695

Submitted To:

Burlington, VT

Danh mục:

Water Leak

Đã xem:

127 lần

Vùng lân cận:

Burlington Electric

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Customer called in to report leak at meter.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Location of suspected leak?
Đáp. At Water Meter
Hỏi. Severity of the Leak?
Đáp. Trickling

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.