Code Enforcement Đã lưu trữ

11806 126th Ter N Largo, Florida Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

4094763

Submitted To:

Pinellas County

Danh mục:

Unpermitted signs on roadway/phone pole

Đã xem:

289 lần

Vùng lân cận:

Ridgecrest

Được báo cáo thông qua:

http://www.pinellascounty.org

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

This property has a lot of trash around it. The property has bad roof and pealing paint at the property. the property is bad for the neighborhood and could cause my property valve to drop.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Type of code violation
Đáp. Exterior Home Repair; windows or paint

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.