Is the Fire Hydrant at 189 Elm St At Calhoun cleared of Snow? Đã lưu trữ

189 Elm St At Calhoun New Haven, CT Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 21485

ID Vấn đề:

411327

Submitted To:

New Haven

Category:

Other - city responsibility

Đã xem:

601 lần

Vùng lân cận:

Downtown

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

hydrant, snow, storm, nemo

Mô tả

If this Hydrant is cleared, could you please change the issue status to closed with a comment?
If it needs to be cleared, would you post a comment letting us know?

Bonus Points:
If you add a photo with your comment, this will help us quite a bit.
If the hydrant is not cleared we encourage you to clear it out if you are able, or ask a neighbor for help.


  • Đã đóng Fire Hydrant Check-Up (Người dùng đã đăng ký)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.