Decrease speed limit on Wasatch Đã lưu trữ

9053 Kings Hill Place Cottonwood Heights, Utah Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 330

ID Vấn đề:

4133838

Submitted To:

Utah DOT

Category:

Other

Đã xem:

760 lần

Vùng lân cận:

Salt Lake County

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

traffic, street signal

Mô tả

The neighborhood should lobby for a decreased speed limit on Wasatch from the new traffic light north to the light at Bengal Blvd. A 30 mph limit is more suitable for the neighborhood and might encourage the through traffic to seek other routes north and south.


 • JFred (Người dùng đã đăng ký)

 • JFred (Người dùng đã đăng ký)

 • Daniel Lowe (Người dùng đã đăng ký)

 • Nikki Cavin-Grace (Người dùng đã đăng ký)

 • M Jones (Người dùng đã đăng ký)

 • Nikki Cavin-Grace (Người dùng đã đăng ký)

 • Được thừa nhận UDOT Region 2 (Chính thức đã xác nhận)

 • Alicia - UDOT Region 2 Traffic Operations (Chính thức đã xác nhận)

 • Alicia - UDOT Region 2 Traffic Operations (Chính thức đã xác nhận)

 • Đã đóng Kelly Jones (Người dùng đã đăng ký)

 • Reopened Nikki Cavin-Grace (Người dùng đã đăng ký)

 • Nikki Cavin-Grace (Người dùng đã đăng ký)

 • EKraan (Người dùng đã đăng ký)

 • MIsrael (Người dùng đã đăng ký)

 • M Jones (Người dùng đã đăng ký)

 • M Jones (Người dùng đã đăng ký)

 • M Jones (Người dùng đã đăng ký)

 • Nikki Cavin-Grace (Người dùng đã đăng ký)

 • M Jones (Người dùng đã đăng ký)

 • Marge - UDOT Region 2 Traffic Engineer (Chính thức đã xác nhận)

 • Nikki Cavin-Grace (Người dùng đã đăng ký)

 • Đã đóng Marge - UDOT Region 2 Traffic Engineer (Chính thức đã xác nhận)

 • Reopened mkhn (Người dùng đã đăng ký)

 • mkhn (Người dùng đã đăng ký)

 • Nikki Cavin-Grace (Người dùng đã đăng ký)

 • Nikki Cavin-Grace (Người dùng đã đăng ký)

 • Marge - UDOT Region 2 Traffic Engineer (Chính thức đã xác nhận)

 • Đã đóng M Jones (Người dùng đã đăng ký)

 • Nikki Cavin-Grace (Người dùng đã đăng ký)

 • Nikki Cavin-Grace (Người dùng đã đăng ký)

 • mkhn (Người dùng đã đăng ký)

 • mkhn (Người dùng đã đăng ký)

 • Nikki Cavin-Grace (Người dùng đã đăng ký)

 • Marge - UDOT Region 2 Traffic Engineer (Chính thức đã xác nhận)

 • Nikki Cavin-Grace (Người dùng đã đăng ký)

 • Reopened mkhn (Người dùng đã đăng ký)

 • Đã đóng M Jones (Người dùng đã đăng ký)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.