This is an unaffiliated request

disabled, in a wheelchair Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

413558

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

127 lần

Vùng lân cận:

Watertown

Được báo cáo thông qua:

http://neighborsforneighbors.org

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

shovel out so I can leave house


1 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.