Found Needle or syringe Đã lưu trữ

Church Street Marketplace Hotel Vermont, 41 Cherry Street, Burlington, VT 05401, United States of America Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

4143002

Submitted To:

Burlington, VT

Danh mục:

Found Needle or syringe

Đã xem:

218 lần

Vùng lân cận:

Burlington Electric

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Used needle between Macy's and parking garage behind bushes

cũng đã hỏi...
Hỏi. Because these are very small items we would like to know; do you have an exact location?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.