Được ghi nhận bởi: Macon-Bibb County

PROPERTY MAINT - Yards\Premises OR Vacant lot Được thừa nhận

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 435

ID Vấn đề:

4143135

Submitted To:

Macon-Bibb County

Category:

PROPERTY MAINT - Yards\Premises OR Vacant lot

Đã xem:

238 lần

Vùng lân cận:

Macon-Bibb County

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash, blighted property

Mô tả

This home has windows and siding that are rotting. As well as debris in the back yard.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this in reference to a yard? Brief description required
Đáp. Yes
Hỏi. Is there debris in the yard? Brief description required
Đáp. Yes
Hỏi. Does the grass need cutting?
Đáp. No
Hỏi. Is this in reference to a vacant lot?
Đáp. No
Hỏi. Is lot overgrown?
Đáp. No
Hỏi. Has there ever been any type of structure on this lot such as a house or building? Provide structure information in description box even if the structure is no longer there.
Đáp. Yes

2 Bình luận

  • Customer Service (Chính thức đã xác nhận)

  • Được thừa nhận D. Alava (Người dùng đã đăng ký)

Bình luận mới

Public status changes are not available for this issue.

Đính kèm: Ảnh Video