Codes Compliance Đã lưu trữ

216 83rd Ave. N. Saint Petersburg, Florida Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 0

ID Vấn đề:

4178409

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

Codes Compliance

Đã xem:

56 lần

Vùng lân cận:

Riviera Bay Civic Association

Được báo cáo thông qua:

http://www.stpete.org

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What are you reporting?
Đáp. Yard Parking

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.