Private Property Issue Đã lưu trữ

475 Ellsworth Avenue New Haven, CT 06511, United States of America Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

4209267

Submitted To:

New Haven

Danh mục:

Private Property Issue

Đã xem:

1079 lần

Vùng lân cận:

Beaver Hills

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

signs, tree, trash, sidewalk

Mô tả

Property is a mess. Front yard torn up for weeks, unsafe trench, all bushes torn out, branches all over sidewalk, unsightly 'no trespassing' signs, and giant dumpster in side yard.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the problem blight (trash, etc) outside, or is it a problem with the building (illegal use, housing code violation, etc)?
Đáp. Outside Blight

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.