Được ghi nhận bởi: City of New Haven

Tree Trimming Được thừa nhận

1245 Townsend Avenue New Haven, CT Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

4209799

Danh mục:

Ash Tree

Đã xem:

443 lần

Vùng lân cận:

Annex

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

tree

Mô tả

Chưa có phần mô tả.


Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video