Được ghi nhận bởi: Newton, MA

Tree Maintenance Concern Được thừa nhận

Lowell Ave And Austin Street Intersection Newton, Massachusetts Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

4210965

Submitted To:

City of Newton

Danh mục:

Tree Maintenance Concern

Đã xem:

168 lần

Vùng lân cận:

Newton

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

W262423-030718

Đã gắn thẻ:

tree, crosswalk, street light

Mô tả

There is a tree at the intersection of Lowell Ave and Austin Street that covers up the street light almost entirely. As a result, there is no light on the pedestrian crosswalk at this intersection. This makes it really hard for pedestrians crossing the street, because approaching vehicles cannot see them

cũng đã hỏi...
Hỏi. Work Requested
Đáp. Prune from traffic signal, sign or street light
Hỏi. Comments Section
Đáp. There is a tree at the intersection of Lowell Ave and Austin Street that covers up the street light almost entirely. As a result, there is no light on the pedestrian crosswalk at tis intersection. This makes it really hard for pedestrians crossing the street, because approaching vehicles cannot see the pedestrians

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video