Illegal Dumping - debris, appliances, etc. Đã lưu trữ

5400-5440 Fairfax Ave Oakland, CA 94601, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

4222240

Danh mục:

Illegal Dumping - debris, appliances, etc.

Đã xem:

359 lần

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

800265

Đã gắn thẻ:

trash, sidewalk

Mô tả

Blocking the sidewalk

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this illegal dumping related to a homeless encampment?
Đáp. NO
Hỏi. Are there mattresses?
Đáp. NO
Hỏi. Are there appliances?
Đáp. NO
Hỏi. Are there tires?
Đáp. NO
Hỏi. Are there additional materials?
Đáp. Look at the picture
Hỏi. Are the dumped materials in the middle of the roadway BLOCKING through traffic in a traffic lane?
Đáp. NO
Hỏi. Are the dumped materials located on public or private property?
Đáp. Public

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.