Trash or Illegal Dumping Đã lưu trữ

1 Intervale Ave Burlington, VT 05401, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

4230349

Submitted To:

Burlington, VT

Danh mục:

Trash or Illegal Dumping

Đã xem:

120 lần

Vùng lân cận:

Burlington Electric

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash

Bản sao của:

4230356

Mô tả

couch

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is it on public or private property?
Đáp. Private

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.