J.C. Eco Laundry PLEASE SEE PICTURE!! Đã lưu trữ

340 Second Street Jersey City, New Jersey Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 17655

ID Vấn đề:

4232369

Submitted To:

City of Jersey City

Category:

Parking issues

Đã xem:

2880 lần

Vùng lân cận:

Downtown

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Last night this very same vehicle drove right over the delinator's, a middle age female with shoulder length dark hair walked out of J.C Eco Laundry and laughed uproariously at the driver, clapping and saying "Haha, good one!!"
THIS is NO LONGER a simple "parking violation", this is a full blown business complaint. Thank you.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is the name of the business?
Đáp. J.C Eco Laundry
Hỏi. What is the issue?
Đáp. Taxi/Limousine

 • RRC (Chính thức đã xác nhận)

 • Haggis (Người dùng đã đăng ký)

 • Bekindrewind (Người dùng đã đăng ký)

 • Commerce - John Coyne (Chính thức đã xác nhận)

 • Commerce - John Coyne (Chính thức đã xác nhận)

 • Haggis (Người dùng đã đăng ký)

 • Haggis (Người dùng đã đăng ký)

 • Haggis (Người dùng đã đăng ký)

 • Building & Streets - Theresa (Người dùng đã đăng ký)

 • Building & Streets - Theresa (Người dùng đã đăng ký)

 • Đã đóng Building & Streets - Theresa (Người dùng đã đăng ký)

 • Reopened Haggis (Người dùng đã đăng ký)

 • Parking Enforcement- Christina (Chính thức đã xác nhận)

 • ERuss (Người dùng đã đăng ký)

 • none (Người dùng đã đăng ký)

 • Haggis (Người dùng đã đăng ký)

 • seamus (Người dùng đã đăng ký)

 • BTravis91 (Người dùng đã đăng ký)

 • ResidentPITA (Người dùng đã đăng ký)

 • Được thừa nhận Parking Enforcement- Christina (Chính thức đã xác nhận)

 • Đã đóng Parking Enforcement- Christina (Chính thức đã xác nhận)

 • Reopened Haggis (Người dùng đã đăng ký)

 • Parking Enforcement- Christina (Chính thức đã xác nhận)

 • Parking Enforcement- Christina (Chính thức đã xác nhận)

 • RRC - Kirkland (Chính thức đã xác nhận)

 • Đã đóng RRC - Kirkland (Chính thức đã xác nhận)

 • Reopened ERuss (Người dùng đã đăng ký)

 • D (Người dùng đã đăng ký)

 • ... (Người dùng đã đăng ký)

 • ... (Người dùng đã đăng ký)

 • ... (Người dùng đã đăng ký)

 • ... (Người dùng đã đăng ký)

 • ... (Người dùng đã đăng ký)

 • Valseventhstreet (Người dùng đã đăng ký)

 • Haggis (Người dùng đã đăng ký)

 • Valseventhstreet (Người dùng đã đăng ký)

 • Đã đóng RRC - Kirkland (Chính thức đã xác nhận)

 • RRC - Kirkland (Chính thức đã xác nhận)

 • Reopened D (Người dùng đã đăng ký)

 • D (Người dùng đã đăng ký)

 • Đã đóng Parking Enforcement- Christina (Chính thức đã xác nhận)

 • Reopened JC Anthony (Người dùng đã đăng ký)

 • D (Người dùng đã đăng ký)

 • Đã đóng Parking Enforcement- Christina (Chính thức đã xác nhận)

 • Reopened D (Người dùng đã đăng ký)

 • Haggis (Người dùng đã đăng ký)

 • Đã đóng Commerce - Woodson (Chính thức đã xác nhận)

 • Reopened JC Anthony (Người dùng đã đăng ký)

 • Parking Enforcement- Christina (Chính thức đã xác nhận)

 • Haggis (Người dùng đã đăng ký)

 • D (Người dùng đã đăng ký)

 • Concerned (Người dùng đã đăng ký)

 • Coles Cleaner (Người dùng đã đăng ký)

 • User123 (Người dùng đã đăng ký)

 • Haggis (Người dùng đã đăng ký)

 • RRC - Kirkland (Chính thức đã xác nhận)

 • Đã đóng RRC - Kirkland (Chính thức đã xác nhận)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.