Codes Compliance Đã lưu trữ

4918 Emerson Avenue South Saint Petersburg, FL Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 1724280

ID Vấn đề:

4239866

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

Codes Compliance

Đã xem:

79 lần

Đã báo cáo:

vào

Được sao lại bởi:

4239688

Mô tả

Animal related issue was sent to the county, but there is also junk/outdoor storage in the backyard and fence repair issues at this location.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What are you reporting?
Đáp. Junk/outdoor storage

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.