This is an unaffiliated request

Crater in street Đã lưu trữ

1 Sunnyside Blvd Plainview, NY 11803, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

4254253

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

192 lần

Vùng lân cận:

Plainview

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Huge pothole


1 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.