Trash Screening Đã lưu trữ

2830 East Pebble Beach Missouri City, Texas Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 0

ID Vấn đề:

4254802

Submitted To:

Missouri City

Category:

Trash Screening

Đã xem:

194 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash

Được sao lại bởi:

4474353, 4447266

Mô tả

Home owner continues to leave trash can in view from street by the garage door. Now the home owners around him are also doing the same thing. Thank You

cũng đã hỏi...
Hỏi. Can it be seen from the street?
Đáp. yes

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.