Được ghi nhận bởi: City of Minneapolis

Street Light Outage Được thừa nhận

154 East Lyndale Ave N Minneapolis, MN 55403, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

4260834

Submitted To:

Minneapolis 311

Danh mục:

Street Light Outage

Đã xem:

2566 lần

Vùng lân cận:

North Loop

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

268020

Đã gắn thẻ:

street light

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Enter the address or intersection closest to the street light location
Đáp. 154 East Lyndale Ave North
Hỏi. On what side of the street is the light?
Đáp. Odd
Hỏi. Issue with the light
Đáp. Light Out
Hỏi. If Other, describe issue
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Additional Information?
Đáp. multiple tall street lights out near Bridge

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video