Được ghi nhận bởi: City of Corona

Code Enforcement (private property maintenance issues) Được thừa nhận

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

4271608

Submitted To:

Corona

Danh mục:

Code Enforcement (private property maintenance issues)

Đã xem:

397 lần

Vùng lân cận:

Corona

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

Overflow trash and illegal dumping


Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video