Traffic Signal Maintenance Đã lưu trữ

Sw Freeway Service Rd & Southwest Fwy & Us-59 Houston, TX 77098, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 590

ID Vấn đề:

4289196

Submitted To:

City of Houston

Category:

Traffic Signal Maintenance

Đã xem:

91 lần

Vùng lân cận:

Rice

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

270139

Đã gắn thẻ:

signs, traffic

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is your area of concern?
Đáp. Pedestrian Signal Malfunction
Hỏi. What is the nearest intersection?
Đáp. Greenbrier & feeder road of US 59 The pedestrian signal do not count down. The ability to see the number of seconds left is an important safety feature for you are forewarned as to continuing to build to freeway Speed ( the on ramp is on within 20 yards of intersection) or prepare to stop since the light is about to turn red for the feeder traffic.
Hỏi. Problem occurs at what time of day?
Đáp. 9am-4pm
Hỏi. What direction were you traveling?
Đáp. South

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.