Litter Container (Overflowing) Đã lưu trữ

4317 Park Ave Minneapolis, MN 55407, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 0

ID Vấn đề:

4313956

Submitted To:

Minneapolis 311

Category:

Litter Container (Overflowing)

Đã xem:

126 lần

Vùng lân cận:

Regina

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

271851

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Description of the problem.
Đáp. Overflowing trash
Hỏi. Additional location details: (Corner, Mid-Block, etc.)
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.