Missed Trash or Recycling Pickup Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 7755

ID Vấn đề:

4320543

Submitted To:

Gloucester, MA

Category:

Missed Trash or Recycling Pickup

Đã xem:

115 lần

Vùng lân cận:

Gloucester

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

Missed trash pickup

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this a missed trash pickup or missed recycling pickup?
Đáp. Trash
Hỏi. What day of the week is your normal pick-up scheduled?
Đáp. Monday
Hỏi. Was a bulk item not collected?
Đáp. no
Hỏi. Is trash on private property?
Đáp. no

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.