This is an unaffiliated request

over grown weeds Đã lưu trữ

223 School St Somerville, MA 02145, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

43218

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

391 lần

Vùng lân cận:

Somerville

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

blighted property

Mô tả

Chưa có phần mô tả.


2 Bình luận

  • Veronica - Somerville gov (Khách)

  • Đã đóng City Staff (Người dùng đã đăng ký)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.